Dlažba k modernímu domu
Moderní dům - dlažba ze žulových odseků

Na tomto projektu se propojila naše dlažba Strong Silver s netradičním architektonickým řešením. Pojízdné plochy byly navrženy jako kruhové stání, které poskytuje jednoduchost provozu.

Realizace podloží pro kamennou dlažbu

V tomto případě si klient připravil podloží svépomocí dle našich doporučení. Využil bagrovací techniky, která v té chvíli byla na stavbě a vyhloubil plošný výkop 40 cm od plánované výšky dlažby. Poté navezl štěrk frakce 0/63 mm, který zhutnil tak, aby zbylý prostor k finální výšce činil 15–18 cm. Následně byla instalována ocelová pásovina, která slouží jako obruba kruhového příjezdu k domu.

Pozn.: I vy si dle jednoduchého návodu můžete podloží pro kamennou dlažbu připravit. 
Ušetříte tak finance z celkového rozpočtu. U náročnějších projektů, je možno využít naší služby supervize, při které na místě osobně kontrolujeme probíhající práce.
Odseková dlažba k modernímu domu

Doprava a složení žulových odseků

Štípané odseky bylo možné na stavbu přivézt velkým autem s vanou a složit je v těsné blízkosti stavby. Tento faktor výrazně zjednodušil a urychlil přípravné práce pro dláždění.

Pozn.: V případech, kdy není možné složit žulové odseky na stavbě nebo její těsné blízkosti je možné: 

a) Využít mezideponie, kde finální návoz na stavbu je zajištěn postupně menšími auty.

b) Složit žulové odseky v bigbag pytlích autem s rukou, pytle na sebe vrstvit a tím ušetřit místo.

Příprava pro dláždění žulové dlažby

Před samotným dlážděním si vždy rozvezeme kladecí štěrk frakce 4/8 mm a odseky vrstvíme do tzv. řádků. Používáme k tomuto menší mechanizaci (např. BobCat), která nám s rozvozem těchto materiálů pomůže.

Pozn.: U projektů, kde není možné na rozvoz použít mechanizaci, si účtujeme čas spojený s kolečkováním materiálu na místo dláždění.

Výroba masivního žulového schodu

Dle zadání architekta jsme na míru vyrobili schod ze stejného druhu žuly, která byla použita pro dláždění. Lem schodu tvoří masivní žulová obruba, která je usazena v betonovém loži. Výplň schodu je zadlážděna žulovými odseky a následně vyspárována štěrkem frakce 2/5 mm jako zbytek dlažby.

Pozn.: V případě potřeby jsme schopni dodat a instalovat téměř jakýkoliv detail (ať už se jedná o silniční krajníky, schody nebo zapuštěné vstupní rohože).

Dláždění s ručně štípanými odseky

Nejhezčí a nejpříjemnější část projektu je pro nás samotné dláždění. Pracujeme pouze s ručně štípanými odseky z ČR, které si štípeme na míru. Dáváme si záležet na uložení každého jednotlivého kusu kamene, proto patří naše dlažby k nejkvalitnějším na trhu.

Hutnění a spárování kamenné dlažby

Na závěr jsme dlažbu důkladně zhutnili vibrační deskou. Zhutněním se stane dlažba kompaktní tím, že se do sebe zaklíní hrany kladecího štěrku. Zároveň dojde k vyrovnání povrchu dlažby. Následně jsme dlažbu zaspárovali štěrkem frakce 2/5 mm a předali klientovi k užívání.