Průzkum podloží

Při plánování stavby zpevněných ploch je důležité provést průzkum podloží, aby bylo zajištěno, že plochy budou stabilní a odolné vůči povětrnostním vlivům a zatížení. Průzkum podloží zahrnuje několik kroků.

Jak na průzkum podloží

Předběžná inspekce lokality

Nejdříve se provádí vizuální kontrola místa, kde má být cesta postavena. Zde se zjišťuje, zda je terén rovný, nakloněný, zda jsou v blízkosti vodní toky, stromy nebo jiné struktury, které by mohly ovlivnit konstrukci

Geologický průzkum

Pro hlubší porozumění vlastnostem podloží se provádí geologický průzkum. Může zahrnovat vrtání jádrových vzorků, které ukáží složení půdy v různých hloubkách. Toto pomáhá určit nosnost půdy a odhalit případné problémy, jako jsou podzemní vody nebo nestabilní půda.

Testy nosnosti

Provedení testů, jako je například penetrační test (CPT) nebo Standardní penetrační test (SPT), které poskytují informace o hustotě a nosnosti půdy.

Předpokládané zatížení

Je důležité zvážit, jaká vozidla budou cestu používat a jak často, protože to ovlivňuje jak design, tak materiály použité pro konstrukci.

Návrh konstrukce cesty

Na základě získaných informací se určí vhodná velikost výkopu, tloušťka a typ základových vrstev. Běžně se používají vrstvy štěrku a drceného kamene, jejichž tloušťka a složení závisí na nosnosti půdy a očekávaném zatížení cesty. Na obrázku níže lze vidět běžně používanou skladbu dlažby pro pojezdové plochy o zatížení max. 6 t na běžné rostlé zemině do kategorie V.

Skladba kamenné dlažby

Místní předpisy a normy

Je důležité zvážit, jaké vozidla budou cestu používat a jak často, protože to ovlivňuje jak design, tak materiály použité pro konstrukci.